Ieder huis een eigen stamboom

Pagina 3 van 12

Sprekers: Arthur de Vries en Willy Piron

Wie naar de Brabantdag Familiegeschiedenis komt, kan luisteren naar uiteenlopende verhalen en presentaties. Bijvoorbeeld naar de verhalen van Arthur de Vries en Willy Piron. Wie zijn zij en waar gaan zij het op 4 november over hebben?

Arthur de Vries is oud-voorzitter van heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ en bestuurslid van diverse Oirschotse erfgoedinstellingen. Tijdens de Brabantdag vertelt hij over de Oirschotse stoelenindustrie, die van 1860 tot 1980 bloeiend was. In Amerika opgedane kennis over ‘moderne’ fabricagemethoden lag ten grondslag aan het alom bekende model van de Oirschotse stoel. Arthur doet opgang en neergang  van de industrie uit de doeken.

Willy Piron studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 2008 is hij hoof van het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie van deze universiteit. Hij is onder meer gespecialiseerd in laatmiddeleeuwse draagtekens, waarvan er in Nederland duizenden zijn teruggevonden. Een groot aantal wordt gevormd door bedevaartsouvenirs. Willy geeft uitleg over waarom mensen op bedevaart gingen, over de insignes en over hun functie. Hij legt de nadruk op insignes die in Brabant zijn gevonden of gemaakt. Het Mirakelboek van de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch gebruikt hij als bron voor onderzoek.

Sprekers: Jos Mandos en Jos Swanenberg

Wie naar de Brabantdag Familiegeschiedenis komt, kan luisteren naar uiteenlopende verhalen en presentaties. Bijvoorbeeld naar de verhalen van Jos Mandos en Jos Swanenberg. Wie zijn zij en waar gaan zij het op 4 november over hebben?

Jos Mandos uit Boxtel is een spoorwegliefhebber. Hij heeft diverse publicaties met een spoorwegonderwerp verzorgd. Zoals bijvoorbeeld het in 2015 verschenen boek over de 150-jarige geschiedenis van het station in Boxtel. In zijn presentatie gaat hij in op de binnenlandse migratie ten gevolge van de komst van de spoorwegen in Nederland. Overplaatsingen van werknemers – en hun gezinnen – waren volstrekt normaal. Dit zorgde ervoor dat het aantal familienamen in spoorwegsteden en -dorpen flink toenam. Aan de hand van voorbeelden demonstreert Jos dit. Daarbij is het dorp en het station van Boxtel steeds het uitgangspunt.

Jos Swanenberg is neerlandicus en werkte van 1995 tot 2009 bij de afdeling taalwetenschap van de universiteit in Nijmegen, onder meer aan het Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Sinds 2009 is hij hoogleraar ‘Diversiteit in taal en cultuur’ aan de Universiteit van Tilburg en adviseur van de stichting Erfgoed Brabant. Jos vertelt op de Brabantdag over de regionale verscheidenheid die familienamen en dialecten met elkaar delen. Dat is niet vreemd, want in de tijd dat familienamen vaste vorm kregen, was dialect nog de moedertaal van de overgrote meerderheid van onze bevolking. Hij beantwoordt de vraag: wat leren familienamen ons over regionale verbondenheid?

Sprekers: Boudewijn van de Calseijde en Erik-Jan Broers

Wie naar de Brabantdag Familiegeschiedenis komt, kan luisteren naar uiteenlopende verhalen en presentaties. Bijvoorbeeld naar de verhalen van Boudewijn van de Calseijde en Erik-Jan Broers. Wie zijn zij en waar gaan zij het op 4 november over hebben?

Boudewijn van de Calseijde is Zeeuw van geboorte maar zeer verbonden met ‘zijn’ Princenhage. Hij is bestuurslid en conservator van de Historische Verzameling van de Koninklijke Militaire Academie in Breda en is bekend om zijn uitgebreide kennis van de vaderlandse geschiedenis. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan.

In zijn presentatie kijkt hij naar de tweede helft van de zeventiende eeuw. De Tachtigjarige Oorlog is net achter de rug en de Vrede van Münster ligt nog vers in het geheugen. De Republiek is er in geslaagd als een van de welvarendste landen uit de oorlog te komen. Onze oude bondgenoot Engeland ziet dat met argusogen en jaloerse blikken aan. De binnenlandse toestand ter plekke, de armoede en revolutie van Cromwell zijn een ideaal middel om de lont in het kruidvat te steken. De Acte van Navigatie, met het gevolg dat de Eerste Engels-Hollandse Zeeoorlog wordt geboren.

Welke rol speelde de familie Van Nassau en hun Engelse verwanten in dit conflict?

Erik-Jan Broers is universitair docent rechtsgeschiedenis aan de Tilburg Law School. Hij heeft reeds diverse boeken en een groot aantal artikelen geschreven over de geschiedenis van het strafrecht en strafprocesrecht.

In zijn presentatie schetst hij een genuanceerd beeld van de strafrechtspraak zoals deze heeft plaatsgevonden in de eeuwen die onmiddellijk voorafgaan aan de totstandkoming van het huidige Wetboek van Strafrecht. Aan de hand van concrete strafprocessen die hebben gediend in de zeventiende en achttiende eeuw, bekijkt hij hoe toen werd omgegaan met mannen en vrouwen die het criminele pad waren opgegaan, hoe zij werden berecht en hoe zij werden bestraft. Daarbij besteedt hij speciale aandacht aan het verschijnsel van criminele benden die eertijds het Brabantse platteland onveilig maakten en zich overgaven aan diefstal, inbraak, afpersing en brandstichting.

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2019

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑